Nevar izdrukāt šo lapu

Saskaņā ar 2021.gada 4.martā noslēgto līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.1.1.1.1/20/A/063 darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4.kārtas īstenošanas ietvaros, kas parakstīts starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības iestādi un SIA "ABC software" kā Finansējuma saņēmēju, SIA "ABC software" ar 2021.gada 1.maiju uzsāk pētniecības projekta "Attālināti strādājošo IT sistēmu lietotāju efektivitātes un uzvedības analīze, izmantojot AI/ML" realizāciju.


Projekta mērķis ir izstrādāt mašīnmācīšanās un datizraces pieeju, kas veiks uzņēmuma attālināti strādājošo darbinieku, kas darbam lieto IT atbalsta sistēmas, efektivitātes izvērtēšanu, balstoties uz pašu lietotāju un atbilstošo lietotāju grupu efektivitātes profiliem.


Projekta īstenošanas periods: 2021. gada 1. maijs līdz 2023. gada 31. oktobris.


Publicēts: 30.04.2021.


NAP2020