Nevar izdrukāt šo lapu

Mēs — ABC software — izstrādājam tehniski un organizatoriski sarežģītus programmatūras risinājumus un vadam to ieviešanu dzīvē. Izstrādātās informācijas sistēmas ir izšķiroši nozīmīga attiecīgo organizāciju biznesa procesu daļa. Esam pārliecināti, ka atbilstošas izstrādes metodoloģijas izvēle katrā konkrētajā gadījumā, kā arī konsekventa izraudzītās metodoloģijas pielietošana, ir būtisks priekšnoteikums sekmīgam projekta rezultātam. Mūsu klientiem piedāvājam izstrādi organizēt izmantojot gan tradicionālu Waterfall, gan modernāku Agile pieeju.