Nevar izdrukāt šo lapu

Sabiedriskā drošība un tiesiskums ir tēmas, kas būs aktuālas vienmēr. Pasaules globalizācijas procesa ietvaros to risināšana kļūst arvien aktuālāka un sarežģītāka. Gan personu pārvietošanās iespējas starp dažādām pasaules valstīm, gan arī pārvietošanās intensitāte pieaugs. Katra valsts, lai varētu sekmīgi nodrošināt sabiedrisko kārtību savā teritorijā būs spiesta arvien vairāk rūpēties par informācijas pieejamību un operatīvas kontroles iespējām, piemēram, lai pārbaudītu personu identitātes un ceļošanas dokumentus un to derīgumu, kontrolēt meklēšanā izsludinātās personas, transportlīdzekļus un citus vērtīgus objektus un to iespējamo pārvietošanos. Šī uzdevuma nodrošināšanai nozīmīga loma ir IT sistēmām, kas spēj operatīvi un precīzi sniegt informāciju par personām, to dokumentiem, transportlīdzekļiem un citiem identificējamiem objektiem.

 

Pasaulē ir izveidotas daudz un dažādas IT sistēmas, kas tiek lietotas policijas darbā, bet tās ir sadrumstalotas, un katra datu kopa tiek uzkrāta atsevišķā sistēmā, bieži vien šīs sistēmas pat nav savstarpēji saistītas, nav iespējams nodrošināt datu kvalitāti pienācīgā apjomā, lai izvairītos no personu dubultierakstu veidošanas. Bieži vien, lai saņemtu pilnīgu informāciju par interesējošo personu, policijas darbiniekam ir jāgriežas pie desmitiem dažādu atsevišķu IT sistēmu un jāveic pārbaude soli pa solim, kas ir milzīgs laika un cilvēkresursu patēriņš. Laikmetā, kad atbildes informācija par veicamo pārbaudi ir vajadzīga operatīvi un precīzi, mēs piedāvājam mainīt pieeju policijas darbam domāto IT sistēmu izveidē. Policijas IT sistēma ir jāveido, balstoties uz vienotu, integrētu datu modeli, kas spēj nodrošināt:

  • Datu reģistrēšanu par policijā pieteiktiem notikumiem un operatīvās dežūrgrupas izbraukšanu uz notikuma vietu;
  • Meklēšanā izsludināto personu, transportlīdzekļu vai mantu reģistrēšanu un apstrādi;
  • Operatīvu personu un interesējošo objektu pārbaudi un izziņu saņemšanu par iepriekš sodītām personām un notikumiem, kas saistīti ar likumpārkāpumiem;
  • Datu par ierosinātām krimināllietām reģistrēšanu un apstrādi;
  • Datu par fiksētiem administratīviem pārkāpumiem reģistrēšanu un apstrādi;
  • Personu aprakstu datu uzkrāšanu par sodītām un sabiedriski bīstamām personām;
  • Notiesāto personu un notikuma vietu fotogrāfiju uzkrāšanu;
  • Datu reģistrēšanu un pārbaudi par nederīgiem personu apliecinošiem dokumentiem;
  • Datu reģistrēšanu un apstrādi par personīgiem ieročiem un to lietošanas atļaujām;
  • Datu analīzes un atskaišu ģenerēšanas nodrošināšanu;

Attiecīgu datu apmaiņu tiesību aizsardzības iestāžu sadarbības nolūkā ar attiecīgo kaimiņu valstu dienestu IT sistēmām un attiecīgām starptautiskām IT sistēmām.