Nevar izdrukāt šo lapu

Darba efektivitātes novērtēšana ir viens no svarīgiem uzdevumiem uzņēmumu pārvaldībā un darbinieku aktivitāšu monitoringā, kā risināšana pastāvīgi atrodas pētnieku uzmanības lokā un vēl joprojām nav atbalstīta ar automatizējamām metodēm un universāliem rīkiem. It īpaši šis uzdevums ir aktuāls, ja uzņēmuma darbības sfēra ir šauri specifiskā, kurā šāda darba uzskaites un efektivitātes novērtēšanas uzdevuma risināšana nav triviālā statistisko datu uzkrāšana, bet prasa unikālo metodi. Inženiersistēmu projektētāja darbs ir viens no šādu specifisku aktivitāšu piemēriem.

Pētot literatūru par darba efektivitātes mērīšanu ir konstatēts, ka gatavas metodes efektivitātes monitoringa problēmas risināšanai nav. Turklāt, vispār pētījumu par inženiersistēmu projektētāja darbu un AutoCAD projektētājiem kā savas profesijas speciālistiem ir maz. Ir pārmeklētas vairākās zinātniskās bāzes uz dažādu atslēgvārdu un to kombināciju meklēšanu. Ejot no definīcijas, inženiersistēmu projektētājs ir persona, kas specializējas inženierzinātņu projektēšanas jomā, projektējot un būvēt sarežģītus produktus – materiālus, struktūras un sistēmas. Papildus informāciju par iespējām vērtēt projektēšanas darbu efektivitāti meklējām profesiju standartos, pienākumu aprakstos, darbu sludinājumos, dažādā tipa vadlīnijās, bet arī tur informācija par darba efektivitāti ir visai sadrumstalota.

Pētījuma projekta "Inženierprojektēšanas nozares specializēto IT sistēmu lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes izveide, izmantojot AI/ML algoritmus" hipotēze bija tāda, ka vairāku IT sistēmu lietotāju vienotais uzvedības modeļa izstrāde var kalpot ne tikai lietotāja uzvedības analīzē, bet arī lietotāja kā darbinieka efektivitātes monitoringā. Pēc analoģijas ar darba efektivitāti programmatūras izstrādes projektos ir pārņemtas darba efektivitātes metrikas, kas ir komandu punkti, projektētāja veiktspēja (angl. velocity) un produktivitāte. Atšķirībā no programmatūras inženierijas, šeit veiktspēja nav tīrā veidā komandu izpildīšanas ātrums, jo mēs ņemam vērā komandas vērtīgumu rasējuma saturam. Kopā ar pētījuma partneri SIA Olimps esam izvirzījuši galvenās problēmas, kuras tika veiksmīgi risinātas pētījuma ietvaros un lietotāja uzvedība kļuva par pamatu, lai izvērtētu darba efektivitātes samazināšanas risku, ņemot vērā šiem riskiem raksturīgos parametrus un metrikas.

Projekta gaitā ir izstrādāts risinājums TimeLines inženierprojektēšanas nozarē strādājošo specialistu veicamo darbību uzskaitei un darba efektivitātes analīzei. Lietotne ir izvietota kā darba virsmas programma, kas ar speciāli veidota spraudņa palīdzību uzkrāj datus par inženiersistēmu projektētāja atbalsta rīkā AutoCAD veicamām aktivitātēm, apstrādā šos datus darba stundu, projektu un uzdevumu uzskaitei un kalendāra skatā vizualizē darba efektivitātes metrikas. Projekta rezultāti ir publicēti IEEE zinātnisko rakstu datu bāzē un SciTePress zinātnisko rakstu krājumos un ir prezentēti starptautiskajā programmatūras inženierijas jauninājumu novērtēšanas konferencē ENASE 2022.

TimeLines screenshots