Nevar izdrukāt šo lapu

Latvijas valsts portāls www.latvija.lv  ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt jebkura Latvijas iedzīvotāja un arī ārvalstnieka iespēju saņemt elektroniskus pakalpojumus no valsts un pašvaldību iestādēm. Portāla lietotājam iespējams autorizēties ar savas interneta bankas datiem vai eID karti un droši veikt saziņu ar valsti vai pašvaldībām. Katram portāla lietotājam ir izveidota personīga darba vieta, kurā saglabājas saņemtie elektroniskie dokumenti, izpildīto e-pakalpojumu rezultāti, maksājumi.

 

Portāla arhitektūra

Lai nodrošinātu potenciāli katra Latvijas iedzīvotāja darbību ar portālu un e-pakalpojumiem un garantētu gan portāla drošību, gan augstu pieejamību, ir izveidota apjomīga sistēma, kuru vienkāršoti var iedalīt trīs loģiski saistītos funkcionālos apgabalos:

  • Latvija.lv portāls (Sitecore CMS bāzēts risinājums);
  • Valsts informāciju sistēmu savietotājs, saīsināti VISS;
  • Ārējie datu avoti un servisi.

 

Sistēmas arhitektūra realizēta klasiskā trīs līmeņu programmatūras modelī (three-tier model), kurā izdalīts prezentācijas, funkcionālo biznesa apgabalu un datu pārvaldība loģiski atsevišķos procesos.

 

Piedāvātās arhitektūras kodolā ir portāla  framework, kura pamatā ir portāla prezentācijas ietvars un kuram ir piesaistīti Sitecore CMS pārvaldības mehānismi.

 

Portāla moduļi un komponentes

Atbilstoši Portāla arhitektūras slāņiem sistēmu var sadalīt moduļos un komponentēs.

 

Lietojumu slānis

Šis slānis apvieno visus tos lietojumus, kuri nodrošina portāla funkcionalitāti. Katra portāla lietojuma pamatā ir t.s. portāla prezentācijas ietvars. Šis ietvars iekļauj sevī dizaina elementus, CSS stilus, portāla framework klienta un servera API  (...) , atkārtojamās izstrādes komponentes utt. Ievērojot ietvara izstrādes vadlīnijas, būs iespējams ērti veidot jaunu portāla funkcionalitāti (tādā veidā paplašinot portāla funkcijas), kura vizuāli būtu vienotā stilā un darbotos pēc vienādiem darbības principiem.

 

Publisko pakalpojumu katalogs

Šajā katalogā ir reģistrēti visi Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu sniegtie pakalpojumi, kurus iespējams pārskatīt, atlasīt pēc iestādes un teritorijas, vai meklēt ar meklētāja palīdzību. Par katru pakalpojumu iespējams saņemt detalizētu informāciju par tā saņemšanas iespējām, nepieciešamajiem dokumentiem utt. Gadījumā, ja pakalpojums ir pieejams elektroniski, to ir iespējams atvērt un uzreiz sākt izpildīt. Katalogā tiek uzturēti arī pakalpojumu cenrāži. Parasti, lai izpildītu e-pakalpojumu, būs nepieciešams autorizēties portālā.

 

Maksājumu modulis

Lai izpildītu daļu no e-pakalpojumiem, ir  jāveic samaksa atbilstošajai iestādei, atbilstoši apstiprinātajiem cenrāžiem. Samaksu iespējams veikt e-pakalpojuma izpildes gaitā. Maksājumu modulis automātiski saņem nepieciešamos datus par veicamo apmaksu, un apmaksu ir iespējams uzreiz veikt izmantojot savu interneta banku. Šobrīd e-pakalpojumu apmaksa iespējama ar Swedbank, SEB bankas, Citadele un Norvik bankas internetbanku starpniecību.

Sistēmā iespējams izrakstīt rēķinu, uzstādīt atgādinājumus un tiek saglabāta vēsture par visiem veiktajiem maksājumiem. Maksājumu modulis apstrādā arī maksājumus no citiem portāliem.

 

Klienta darba vieta

Portāls nodrošina katram portāla lietotājam personīgu darba vidi, kurā iespējams norādīt informāciju par sevi, piemēram, adresi un e-pasta adresi, lai to varētu izmantot atkārtoti. Šajā daba vietā ir pieejama visa informācija, kas nosūtīta kādai no valsts iestādēm vai saņemta no tās, iespējams pārlūkot izpildītos e-pakalpojumus un veiktos maksājumus, kā arī piekļūt elektroniskajiem dokumentiem, kas atrodas Elektronisko dokumentu krātuvē.

Ir iespējams norādīt biežāk izmantojamos e-pakalpojumus, kuriem tiks izveidotas ātrās aktivizēšanas saites darba vietā.

 

Dzīves notikumi

Portālā atrodama informācija par iespējamiem dzīves notikumiem un situācijām, ar kurām cilvēki var saskarties, kā arī ir piedāvāti risinājumi un palīdzība, ko sniedz Latvijas valsts un pašvaldības. Aprakstos īsi un kodolīgi norādīts, kā rīkoties un sniegtas saites uz atbilstošo iestāžu mājaslapām, pakalpojumiem, kā arī e-pakalpojumiem. Aprakstus iespējams sadalīt pēc kategorijām vai atrast ar meklēšanas palīdzību.

 

E-pakalpojumi

E-pakalpojumi nodrošina informācijas iesniegšanu un saņemšanu no valsts un pašvaldību iestādēm, attālināti izpildot nepieciešamo pakalpojumu. Uzsākt izpildīt e-pakalpojumu var vairākos veidos un uzskatāmības labad tiem portālā ir izveidotas speciālas pazīmes (sarkana ikona ar “e” burtu). E-pakalpojumu izpildes veids un laiks ir atšķirīgs, - dažus pakalpojumus var izpildīt uzreiz, bet citos gadījumos varētu būt jāveic kādi maksājumi, vai jāsagaida informācijas apstrādes rezultāti. Katrs savā Latvija.lv izveidotajā darba vietā var sekot līdzi e-pakalpojuma izpildes gaitai.

 

Iedzīvotāja darba vieta

Daļu no e-pakalpojumiem nevar izpildīt automātiski, - atsevišķas darbības ir jāveic kādas valsts vai pašvaldības iestādes darbiniekam. Piemēram, ir jāpārbauda iesniegtā informācija, jāpieņem lēmums un jāsagatavo atbilde. Šādiem gadījumiem ir izstrādāta iedzīvotāju darba vieta. Attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes darbiniekam tajā tiek nosūtīts darba uzdevums, ko nepieciešams paveikt, lai tiktu izpildīts iedzīvotāja iesniegtais e-pakalpojums. Iedzīvotāju darba vietā iespējams apstrādāt darba uzdevumus, pārsūtīt tos citiem darbiniekiem, atzīmēt informāciju par izpildi, meklēt uzdevumus.

 

Meklētājs

Jebkurā portāla lapā ir pieejams meklētājs – iespēja meklēt portālā esošo informāciju pēc brīvi ievadītiem vārdiem. Meklēšanas rezultātiem tiek attēlots arī teksta fragments ar meklējamajiem vārdiem, kas palīdz saprast atrastās lapas saturu.

Portālā ir nodrošināta iespēja atlasīt ierakstus pēc kategorijām, piemēram, teritorijas vienības, iestādes nosaukuma, pakalpojuma un apmaksas veida, lai ļautu vieglāk orientēties apjomīgajā informācijā.

 

Biznesa apgabala integrācijas un datu slānis

Biznesa apgabala integrācijas un sasaistes slānis ir orientēts uz portāla funkcionālā loka paplašināšanu un datu saņemšanu no ārējiem datu avotiem. Integrācijas virzienu parasti nosaka piesaistāmās komponentes infrastruktūra un izstrādes standarti/vadlīnijas. Galvenokārt, portāls tiks tieši saintegrēts ar VISS (Valsts informācijas sistēmu savietotājs) moduļiem.

Savukārt biznesa apgabala slāņa datu izgūšanas un izplatīšanas procesi ir vērsti uz portāla uzturamā un pārvaldāmā satura eksportēšanu strukturētā veidā ārējiem klientiem/sistēmām. Eksports ir paredzēts tikai publiski pieejamiem datiem.

 

Vienotās pieteikšanās modulis

Vienotās pieteikšanās modulis nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām autorizēties un autentificēties portālā ar dažādiem autorizācijas veidiem, kā vairāku populārāko interneta banku datiem, eParakstu vai eID identifikācijas kartes datiem. Tikai portālā autorizēti lietotāji varēs izpildīt visus e-pakalpojumus, veikt maksājumus, vai piekļūt informācijai klienta darba vidē.

 

Normatīvo aktu reģistrs

Pakalpojumi un to izpildes kārtība parasti ir noteikta normatīvajos aktos un likumos. Portālā pie pakalpojuma ir pieejama saite uz atbilstošo normatīvo aktu vai likumu. Normatīvo aktu reģistrā tiek pārvaldītas izveidotās saites uz normatīvajiem aktiem, kuri atrodas kādā no ārējām sistēmām. Lietotājam ir iespējama atvērt normatīvo aktu, piemēram, no saites www.likumi.lv.

 

Lietotāju atribūtu krātuve

Šis infrastruktūras modulis atbild par iedzīvotāja profila informācijas uzturēšanu. Lai izgūtu konkrēta lietotāja profila datus portālā, tiks izmantots īpašs lietotāja atribūtu krātuves serviss. Lietotāju atribūti tiek uzglabāti krātuvē, izmantojot „name - value” pieeju, nodrošinot dinamisko atribūtu veidošanu. Profilā saglabāto informāciju nepieciešamības gadījumā var izmantot arī citi portāli.

 

Elektronisko dokumentu krātuve

Elektroniskā dokumentu krātuve nodrošina elektronisko datņu saglabāšanu un katram lietotājam ļauj piekļūt saviem elektroniskajiem dokumentiem.

Elektronisko dokumentu krātuves izveidošanas mērķis ir samazināt datņu pārsūtīšanu starp sistēmām un procesa soļiem, nodalot datnes no paša ziņojuma. Ziņojumā izmantojot atsauces uz šīm datnēm Elektronisko dokumentu krātuvē. Datnēm piekļūst tikai procesi, kam tās tiešām ir nepieciešamas.

Ir paredzēta iespēja trešo pušu izstrādātājiem izmantot Elektronisko dokumentu krātuvi kā servisu, tai skaitā izmantojot drošo saskarni (uz WS-* standartu pamata). Visi Elektronisko dokumentu krātuves servisi ir izstrādāti, ņemot vērā CMIS standarta nosacījumus.

 

Personificētas RSS barotnes

Portālā ir izstrādāta iespēja lietotājam nodefinēt savas personificētās  RSS barotnes. Ja Portālā tiek publicēta jauna informācija vai veiktas izmaiņas, ir iespējams saņemt atbilstošo RSS ziņojumu plūsmu uz RSS agregatoru jeb lasītāju.

 

Auditācijas un žurnalēšanas modulis

Portālā ir izstrādāts auditācijas un žurnalēšanas modulis, kas nodrošina visu lietotāju veikto darbību auditu un visi notikumi portālā tiek saglabāti. Uzkrātos datus iespējams apstrādāt atbilstoši sistematizētam datu apstrādes procesam.

 

Datu slānis

 

Datu slānī ir izvietoti Sitecore CMS pārvaldības mehānismi, kas nodrošina ērtu portāla administrēšanu un portāla framework biznesa loģikas veiksmīgu izpildi. Datu slānī atrodas ne tikai datu struktūru krātuves, bet arī iekšējie Sitecore procesi, kuri ietekmē datu pārvaldības operācijas CMS līmenī.

 

Datu adapteri, kontroles plūsmas

Nodrošina elementu pārvaldību Sitecore CMS līmenī, kas ļauj tieši ieintegrēties ārējo datu procesiem un noteikt to ietekmi uz Sitecore uzturamo saturu. Piemēram, ārējo portālu lapas kartes imports vai PPK saturu izgūšana no meklētāja hierarhiskā veidā caur vienoto datu kanālu.

 

Datu šabloni

Sitecore CMS ietvaros ar datu šabloniem var aprakstīt, kādā veidā saturs ir strukturēts un kādā veidā biznesa lietotāji to ievada CMS administrēšanas vidē. Nodefinēti datu šabloni satur datu laukus un, inicializējot kādu datu šablonu, ir izveidots konkrēts vienums satura kokā.

 

Kokveida struktūras

Sitecore strukturizē ievadīto saturu kokveida hierarhijā, kur katrs satura koka mezgls tiek saukts par vienumu (angl. item). Vienums, kas ir identificēts ar adresi /Sitecore/content/Home, atspoguļo vietnes mājaslapu. Katra jaunveidojamā lapa kļūst par šī koka zaru.

 

Statistikas ieraksti

Statistikas dati tiek savākti, izmantojot Sitecore Online Marketing Suite (OMS) Sitecore.Analytics  bibliotēku, kas nodrošina iespēju uzkrāt un apstrādāt informāciju par lapu pieprasījumu, analīzes sesiju, globālu analīzes sesiju, lapu analīzes pieprasījumi u.c.

 

Vienota media ierakstu krātuve

Visas audio un vizuālās datnes (audio, video, teksta un citi) Sitecore CMS vidē tiek glabāti sadaļā media library. Daudzu veidu datnēm tiek paredzēti savi šabloni, kas definē vairākas datņu īpašības, tai skaitā arī speciāla unikāla nosaukuma piešķiršanu. Media krātuves ierakstos tiek glabāti dizaina grafiskie elementi.

 

Sistēmas izpildlaika atskaites

Sistēmas izpildlaika atskaites tiek veidotas Diagnostic bibliotēku darbību rezultātā (šo bibliotēku izmantošanu paredz portāla framework API). Katrs izpildlaika pieraksts no atskaites ir viennozīmīgi identificējams ar lietojuma un/vai moduļa identifikatoru, izpildāmo darbību un tās laiku. Pārskatot sistēmas izpildlaika atskaites, ļautu veikt sistēmas darbības monitoringu un savlaicīgi reaģēt uz kritiskām vai problemātiskām lietām.